IV Roztoczański Międzynarodowy Maraton Jaworów – Lubaczów

Długość trasy

Długość trasy maratonu 42,195 km, nawierzchnia asfaltowo - gruntowa

Warunki uczestnictwa

Prawo startu w Maratonie oraz Sztafecie mają osoby, które do dnia 10 maja 2015 roku ukończyły 18 lat, zarejestrowały się na stronie do 30 kwietnia 2015 r., oraz wniosły opłatę startową.

Zawodnicy maratonu mogą być losowo poddani badaniu antydopingowemu. Odmowa zawodnika poddania się badaniom antydopingowym jest równoznaczna z pozytywnym wynikiem kontroli oraz dyskwalifikacją zawodnika.

 


PATRONAT HONOROWY


prev next

Sponsorzy

prev next